กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

AKFTA

กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2007

30/12/2015   1

ASEAN-AU-NZ

กฎเฉพาะรายสินค้า

01/12/2015   0

NZTCEPA

การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถื่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า

01/11/2015   1

ATIGA

กฎเฉพาะรายสินค้า

01/10/2015   1

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved