เกาหลีใต้

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อเต็ม                               สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea)

ที่ตั้ง                                  ตั้งอยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นขนานที่ 38 แบ่งกั้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ติดกับทะเลญี่ปุ่น ระหว่างละติจูดที่ 37 00 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 127 30 องศาตะวันออก

พื้นที่                                 99,720 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ                           มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

เมืองหลวง                           กรุงโซล (Seoul)

เมืองสำคัญ                          คยองกี ปูซาน แทกู อินชอน ชองโด

เวลา                                 เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ประชากร                           ประมาณ 51.2 ล้านคน (มี..2021)

ศาสนา                               คริสต์ (28%) พุทธ (15%) และไม่มี (57%) 

ภาษาราชการ                       ภาษาเกาหลี

สกุลเงิน                              เกาหลีวอน (KRW) อัตราแลกเปลี่ยน 1 THB = 35.71 KRW (มิ.ย.2021)

GDP (US$bn)                      1,630.6 (ปี 2020)

GDP per capita (US$)            31,800 (ปี 2020)

Real GDP Growth (%)            -1.0 (ปี 2020)

Inflation (%)                        0.5 (ปี 2020)

ประธานาธิบดี                       นายมุน แจ-อิน (Moon Jae-in)

นโยบายเศรษฐกิจ

1.       เมื่อเดือนก.. 2020 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศนโยบาย Korea New Deal ซึ่งเป็นแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมให้กับภาคแรงงานและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีเป้าหมายสร้างงาน 1.9 ล้านตำแหน่งภายในปี 2025

2.       “J-nomics” นโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมุนแจอิน มี 3 แนวคิดหลัก คือ 1.) การเติบโตด้านนวัตกรรม 2.) ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และ 3.) รายได้ดึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ (income-led growth)

แนวโน้มเศรษฐกิจ

1.       IMF ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้จะเติบโต 3.69% ในปีนี้สะท้อนถึงสิ่งกระตุ้นทางการคลังที่ดีขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งการส่งออกของเกาหลีที่นำโดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ยังคงเติบโตได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและ

2.       ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเกาหลีใต้ กลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกในเดือนมี.ค. นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เดือนก.พ.ปีที่แล้ว เนื่องจากหลังจากการเริ่มฉีดวัคซีน ส่งผลให้ประชากรมีความหวังที่จะสามารถกกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคแบบผสม (CCSI) แตะระดับ 100.5 ในเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 3.1 จุดจากเดือนก.พ.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งออกปี 2021

1.       เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุกทั้ง Physical และ Digital market (city focus, niche market) โดยสนับสนุนและผลักดันการนำเข้าสินค้าไทยเพื่อจำหน่ายทาง E-Commerce Coupang, 11Street, Naver, Interpark, WeMakePrice และ www.thaikorbiz.com)

2.       การสร้างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่โดยการพัฒนาและจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีนวัตกรรมและดีไซน์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกับสมาคมอัญมณีของเกาหลี ในการพัฒนาออกแบบและผลิตอัญมณี

3.       การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ ได้แก่ พัฒนาอาหารไทยพร้อมทานเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร Thai Select ให้เป็นที่รู้จักในตลาดเกาหลีผ่าน Influencer และCartoon Character “ShewSheep”

4.       กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์เลี้ยง และยางพารา

5.       ส่งเสริมสินค้าไทยร่วมกับห้าง Hyundai จำนวน 16 สาขา

6.       ส่งเสริมการขยายตลาดไปยังเมืองรอง เช่น คยองกีและปูซาน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

ตาราง มูลค่าการค้ารวมของเกาหลีใต้

การค้า

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2018

2019

2020

2019/2018

2020/2019

การส่งออก

604,860

542,233

512,498

-10.35

-5.48

การนำเข้า

535,202

503,343

467,633

-5.95

-7.09

การค้ารวม

1,140,062

1,045,576

980,131

-8.29

-6.26

ที่มา: Global Trade Atlas

ในปี 2020 เกาหลีใต้มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 980,131 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 512,498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ อาทิ ตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เป็นต้น ด้านการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 467,633 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ สารบิทูมินัส และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น โดยมีจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญ

ตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก ปี 2020

เกาหลีใต้นำเข้าจากประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

 ปี 2020

เกาหลีใต้ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก

ปี 2020

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

ประเทศ

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนแบ่งตลาด (%)

+/- (%)

1.จีน

50,567

44.93

3.51

1.จีน

58,541

31.98

3.31

2.ไต้หวัน

13,403

11.91

20.62

2.เวียดนาม

28,078

15.34

11.90

3.เวียดนาม

10,485

9.32

0.75

3.สหรัฐอเมริกา

24,329

13.29

19.19

4.ญี่ปุ่น

8,953

7.96

6.79

4.ฮ่องกง

23,775

12.99

-4.55

5.สหรัฐอเมริกา

6,678

5.93

-10.36

5.ไต้หวัน

7,893

4.31

42.81

6.สิงคโปร์

3,282

2.92

43.57

6.ญี่ปุ่น

4,093

2.24

-4.96

7.มาเลเซีย

3,043

2.70

0.72

7.ฟิลิปปินส์

3,589

1.96

1.35

8.เยอรมนี

2,460

2.19

8.03

8.สิงคโปร์

3,364

1.84

11.50

9.ฟิลิปปินส์

1,938

1.72

-16.64

9.เยอรมนี

2,885

1.58

1.70

10.ไทย

1,841

1.64

12.77

10.เม็กซิโก

2,521

1.38

-22.05

ที่มา: Global Trade Atlas

จากตาราง ประเทศคู่ค้าสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก ปี 2020 พบว่า เกาหลีใต้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากจีนมากเป็นอันดับ 1 มูลค่า 50,567 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 44.93 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากจีน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Mobile Telephone เป็นต้น อันดับ 2 คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวัน มูลค่า 13,403 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.91 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากไต้หวัน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นต้น และอันดับ 3 คือ เวียดนาม เกาหลีใต้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเวียดนาม มูลค่า 10,485 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.32 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากเวียดนาม เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) Mobile Telephone และเครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด,Notebook,palm เป็นต้น ในขณะที่ไทยเป็นประเทศอันดับ 10 ที่เกาหลีใต้นำเข้าสินค้า โดยมีมูลค่า 1,841 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.64 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้นำเข้าจากไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ เป็นต้น

ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ ปี 2020 เกาหลีใต้ส่งออกไปยังจีนมากเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่า 58,541 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 31.98 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังจีน เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อันดับ 2 คือ เวียดนาม เกาหลีใต้ส่งออกไปยังเวียดนาม มูลค่า 28,078 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.34 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังเวียดนาม เช่น ส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์(สายอากาศ,ตู้วิทยุหรือโทรทัศน์) วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เป็นต้น และอันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่า 24,329 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13.29 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เช่น อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก,แผ่น CD สำหรับบันทึกเสียง,ภาพ และ Mobile Telephone เป็นต้น ในขณะที่เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังไทยมากเป็นอันดับที่ 15 โดยมีมูลค่า 1,393 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.76 สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปยังไทย เช่น วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น

ตาราง มูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังเกาหลีใต้

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2018

2019

2020

2019

2020

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

227.79

204.41

198.98

-10.26

-2.66

2.เครื่องซักผ้า

144.20

115.20

124.90

-20.11

8.42

3.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

123.04

110.82

101.31

-9.93

-8.58

4.เครื่องปรับอากาศ

121.74

149.59

98.65

22.88

-34.05

5.เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ

57.79

74.07

84.08

28.17

13.51

6.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

32.73

43.42

81.28

32.66

87.19

7.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

25.00

37.90

53.65

51.60

41.56

8.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

47.12

46.43

48.68

-1.46

4.85

9.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า

40.22

38.31

43.73

-4.75

14.15

10.เครื่องพิมพ์ เครื่องทำสำเนา

48.56

43.58

43.61

-10.26

0.07

รวมมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

1,192.09

1,178.17

1,185.56

-1.17

0.63

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการส่งออกรายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังเกาหลีใต้ 10  อันดับแรก ในปี 2020 แสดงให้เห็นว่า ไทยส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้ อันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) มีมูลค่าการส่งออก 198.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 2.66 สินค้าส่งออกอันดับ 2 ได้แก่ เครื่องซักผ้า มีมูลค่าการส่งออก 124.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.42 และสินค้าส่งออกอันดับ 3 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าการส่งออก 101.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 8.58 แต่สินค้าที่น่าจับตามองมากที่สุด ได้แก่ วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 87.19 มีมูลค่า 81.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง มูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้

 

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว (%)

2018

2019

2020

2019

2020

1.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit)

807.45

755.62

903.20

-6.42

19.53

2.วงจรพิมพ์ (Printed Circuit)

87.08

69.89

107.71

-19.74

54.11

3.ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ

91.46

77.77

65.97

-14.97

-15.17

4.ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR), Resister

61.47

61.05

62.72

-0.68

2.74

5.เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

51.75

60.74

55.56

17.37

-8.53

6.เครื่องอุปกรณ์สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า

53.27

52.27

51.55

-1.88

-1.38

7.แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า

51.56

45.27

42.55

-12.20

-6.01

8.หม้อสะสมไฟฟ้า

17.99

26.29

41.51

46.14

57.89

9.สายไฟฟ้า ชุดสายไฟ

48.98

32.93

30.34

-32.77

-7.87

10.เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

8.36

32.28

25.42

286.12

-21.25

รวมมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด

1,977.27

1,796.30

1,829.18

-9.15

1.83

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จากตารางมูลค่าการนำเข้ารายผลิตภัณฑ์ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจากเกาหลีใต้ 10  อันดับแรก ในปี 2020 แสดงให้เห็นว่า ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ อันดับ 1 ได้แก่ วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลี (Integrated Circuit) โดยมีมูลค่าการนำเข้า 903.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 19.53 อันดับ 2 ได้แก่ วงจรพิมพ์ (Printed Circuit) โดยมีมูลค่าการนำเข้า 107.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 54.11 และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ มากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ โดยมีมูลค่า 65.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 15.17 แต่สินค้าที่น่าจับตามองมากที่สุด ได้แก่ หม้อสะสมไฟฟ้า เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวมากถึงร้อยละ 57.89 มีมูลค่า 41.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถานการณ์การลงทุน

จากสถิติของ BOI ปี 2563 เกาหลีมีการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในไทยจำนวน 22 โครงการ รวมมูลค่า 1,999 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลงทุนในกิจการเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ ด้านบริษัทไทยรายใหม่ที่ไปลงทุนในเกาหลี อาทิ ธุรกิจกระดาษ ได้แก่ Double A Korea และ CPK Foods System Co., Ltd. และ Thai Orchid ในสินค้าอาหารและบริการ

ตาราง มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติของเกาหลีใต้

Foreign Direct Investment

2018

2019

2020

FDI inflows (Millions of dollars)

12,183

9,634

9,224

FDI outflows (Millions of dollars)

38,220

35,239

32,480

FDI inward stock (Millions of dollars)

231,409

238,553

264,920

FDI outward stock (Millions of dollars)

387,591

440,147

500,901
ที่มา: UNCTAD, 2021

ในปี 2020 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีการลงทุนจากต่างชาติ มูลค่า 9,224 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และออกไปลงทุนในต่างประเทศ 32,480 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข้อมูลการค้าไทย-เกาหลีใต้

ความสัมพันธ์ทางการค้า

 ภาครัฐบาล

1.       ความตกลงทางการค้า ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2504

2.       คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-เกาหลีใต้ (Joint Trade Commission: JTC) เมื่อวันที่ 11

กรกฎาคม 2518 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ มีการประชุมมาแล้ว

ทั้งหมด 12 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2545 ณ กรุงโซล

3.       คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) เพื่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2541 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2546 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นไม่มีจัดประชุมอีกจนถึงปัจจุบัน

4.       ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งทางทะเลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งเกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ณ กรุงเทพฯ

5.       ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์นำเข้า และส่งออกระหว่างกระทรวงพาณิชย์นาวี และกิจการประมงแห่งเกาหลีใต้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ลงนามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเทพฯ

6.       กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างอาเซียนและ

เกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1

มิถุนายน 2552

7.       ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาทอาเซียน-เกาหลีใต้ ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

8.       พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-เกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552

9.       พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน-เกาหลีใต้ลงนามเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

10.   ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-เกาหลีใต้ ลงนามเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ เกาะเจจู และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2552

11.   การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้-ไทย (The Korea-Thailand Committee on Economic Cooperation: KOTCOM) (ระดับนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ กรุงโซล

12.   การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี (2019 ASEAN-ROK Commemorative Summit) เมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน

ภาคเอกชน

1. คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกาหลี-ไทย (Thai-Korea Economic Cooperation

Committee) ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 มีการประชุมมาแล้ว 9 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ณ กรุงเทพฯ

2. ข้อตกลงด้านอุตสาหกรรมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาอุตสาหกรรมเกาหลี

(The Association of Korean Industries) เมื่อพฤศจิกายน 2528 และยังไม่เคยมีการจัดการ

ประชุมระหว่างกัน

มีผลบังคับใช้แล้ว

อาเซียน, สิงคโปร์, เวียดนาม, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, โคลอมเบีย, เปรู, ชิลี, ตุรกี, สหภาพยุโรป (EU), สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

สรุปผลการเจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ

อเมริกากลาง 6 ประเทศ ได้แก่ นิการากัว, คอสตาริกา, เอลซัลวาดอร์, ฮอนดูรัส, กัวเตมาลา และปานามา (ลงนามแล้ว 5 ประเทศ ยกเว้นกัวเตมาลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561), RCEP

อยู่ระหว่างการเจรจา

เกาหลี-จีน-ญี่ปุ่น, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, อินโดนิเซีย, มาเลเซีย, เม็กซิโก, เอกวาดอร์, อิสราเอล, สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU), MERCOSUR (บราซิล อาร์เจนติน่า อุรุกวัย และปารากวัย), คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC)

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.dtn.go.th

 

Global Trade Atlas.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.gtis.com/gta

 

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EIU).(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก  eiu.thaieei.com

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved