ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม
ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
57 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2280-7272 ต่อ 303, 304, 407, 499

อีเมล : eiu@thaieei.com

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9:00 AM to 5:00 PM

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : (66) 02-280-7272
Fax : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273ที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved